Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

«ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ»

Ένα σημαντικό πρόβλημα που υποσκάπτει κάθε προσπάθεια για ανάκαμψη είναι το πρόβλημα της δεύτερης ευκαιρίας στους έντιμους επιχειρηματίες που έπεσαν έξω και κατέστησαν αφερέγγυοι. Στην Ελλάδα αν κάποιος πέσει έξω, απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο στο επιχειρείν, η Κοινωνία των θεωρεί αυτομάτως απατεώνα. Το αντίθετο από ότι συμβαίνει στα νοικοκυριά για τα οποία η Πολιτεία προστρέχει, όταν αυτά πέφτουν έξω οικονομικά, να τα βοηθήσει να ορθοποδήσουν (βλ. Νόμος Κατσέλη, κούρεμα δανείων κλπ).

Η πρόταση για αλλαγή της νομοθεσίας βασίζεται σε μελέτη του πτωχευτικού Δίκαιου της Αγγλίας, του Hong Kong, του Βελγίου και της Ιρλανδίας, πτωχευτικά δίκαια που θεωρούνται από τα πλέον αποτελεσματικά του κόσμου. Περιλαμβάνει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά λαμβάνει υπόψη τα ισχύοντα στο Ελληνικό υφιστάμενο Πτωχευτικό Δίκαιο (μεγάλο μέρος των οποίων είναι διατάξεις αναποτελεσματικές).

Με την προτεινόμενη αλλαγή νομοθεσίας:

1. Ορίζεται ακριβώς τι εστί Αφερεγγυότητα.

2. Δημιουργείται Οργανισμός Πτωχεύσεων που ασχολείται αποκλειστικά με τις Πτωχεύσεις νομικών προσώπων και με τους συνδίκους πτώχευσης.

3. Δημιουργείται Μητρώο Αφερεγγυότητας στο οποίο τηρούνται όλες οι διαδικασίες μιας πτώχευσης και στο οποίο ανακοινώνονται δημοσίως οι σχετικές πληροφορίες.

4. αλλάζει η διαδικασία διαπίστωσης της αφερεγγυότητας, αλλαγή που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο επιχειρείν συνολικά. Η αδυναμία κάλυψης κάθε λογής βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι το σημάδι της αφερεγγυότητας. Η διαπίστωση της γίνεται ιδιαιτέρως εύκολη και άμεσα ξεκινάει η εκκαθάριση της επιχείρησης. Βασική συνέπεια της αλλαγής αυτής είναι η αλλαγή νοοτροπίας στο επιχειρείν που στηρίζεται στην πίστωση, ενισχύεται το επιχειρείν που ασχολείται με την χρηματοροή (cash flow) ως βασικός παράγοντας λειτουργίας της επιχείρησης. Αλλάζει η νοοτροπία σε όσους δίνουν πίστωση και σε όσους λαμβάνουν πίστωση (προμηθευτές, τράπεζες κλπ). Ο επιχειρηματίας επικεντρώνεται στις θετικές χρηματοροές, άρα σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα της επιχείρησης.

5. αλλάζει ριζικά η αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που κατέστησαν αφερέγγυοι με άμεσο διαχωρισμό τους σε έντιμους και μη. Ο έντιμος σύντομα αποκτάει το δικαίωμα σε επόμενη επιχειρηματική ευκαιρία, απαλλάσσεται από κάθε λογής ποινικές και αστικές ευθύνες (λόγω έλλειψης δόλου), διαγράφεται το μεγαλύτερο μέρος των χρεών του. Ο ανέντιμος (στατιστικά ποσοστό 3%-6%) αντιμετωπίζει ποινικές ευθύνες και άλλες δυσμενείς συνέπειες (στέρηση δεύτερης ευκαιρίας).

Με εκτίμηση
Φλωράς Γιωργος
Επιχειρηματίας
Πανεπιστημίου 59 Αθήνα
Τηλ. 2105232621-6974910050

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ «και ποιος θα διαχωρίσει τους έντιμους από τους ανέντιμους, με ποια κριτήρια?»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν ζητάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Όπως δανειστήκαμε το Βρετανικό Δίκαιο στον δανεισμό της χώρας θα το δανειστούμε και εδώ. Θα μας μεταφέρουν οι Άγγλοι αυτό που εφαρμόζουν επί χρόνια με επιτυχία, τα κριτήρια διαχωρισμού των εντίμων από τους ανέντιμους.

Για παράδειγμα θα είναι: αν υπήρξε άσκοπο ξόδεμα των πιστώσεων, αδικαιολόγητες πληρωμές προς τα μέλη της οικογένειας, αδικαιολόγητη εκποίηση περιουσίας της επιχείρησης, μη παράδοση πληρωμένων αγαθών, υποτιμημένες συναλλαγές, ύποπτες συναλλαγές (ιδίως με επιχειρήσεις που ανήκουν ή διαχειρίζονται άμεσα ή έμμεσα σε/από διευθυντικά πρόσωπα της πτωχευμένης επιχείρησης), επιλεκτικές πληρωμές στην κρίσιμη περίοδο, λήψη δανείου ενώ γνώριζε ότι δεν μπορεί να το αποπληρώσει, απάτη κλπ.

Το ποιος θα το κάνει, είναι οι πιστοποιημένοι από το Κράτος σύνδικοι πτώχευσης που θα έχουν σοβαρότατες προσωπικές ευθύνες αν κάνουν τα στραβά μάτια. Αυτοί θα ελέγχονται από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων συστηματικά.

ΕΡΩΤΗΜΑ: «διαγράφονται όλα τα χρέη, και αυτά προς τους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ?»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ποια χρέη θα διαγράφονται θα το αποφασίσει ο νομοθέτης, όμως σίγουρα τα χρέη σε εργαζόμενους, ΦΠΑ, Ασφαλιστικά Ταμεία θα εξαιρεθούν.

Άλλωστε πλέον τα χρέη θα είναι μικρότερα αφού η αφερεγγυότητα θα διαπιστώνεται πολύ νωρίτερα

ΕΡΩΤΗΜΑ: «μιλάτε για δεύτερη ευκαιρία ή και για τρίτη και τέταρτη κλπ?»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν ο αφερέγγυος έχει πτωχεύσει και πάλι εντός των προηγούμενων 10 ετών καθίσταται ανέντιμος, αφού εξεταστούν οι ειδικοί λόγοι που τον οδήγησαν στην νέα πτώχευση. Αν οι λόγοι είναι επαρκείς για να εξηγήσουν την μη δόλια νέα πτώχευση τότε χαρακτηρίζεται ως έντιμος.

ΕΡΩΤΗΜΑ «τι επιπτώσεις έχει ο ανέντιμος?»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με τον άμεσο εντοπισμό της αφερεγγυότητας ο σύνδικος πτώχευσης ελέγχει το γιατί έπεσε έξω, αν διαπιστώσει δόλο μπορεί να ζητήσει αμέσως με προσωρινή διαταγή την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία.

Ο ανέντιμος θα έχει ποινικές ευθύνες και απαγόρευση να ενεργήσει ως διευθυντής επιχείρησης για σειρά ετών (όπως στην Αγγλία), τα στοιχεία του θα είναι δημοσιευμένα (όπως στην Αγγλία)

ΕΡΩΤΗΜΑ «προβλέπεται βοήθεια σε αυτόν που έπεσε έξω και ξεκινάει για δεύτερη φορά?»

Με τον Οργανισμό Πτωχεύσεων συνεργάζονται τα Επιμελητήρια και τα Πανεπιστήμια. Σε κάθε περίπτωση Δεύτερης Ευκαιρίας ανατίθενται με αμοιβή σε ομάδες 2-4 ανθρώπων η υποστήριξη του επιχειρηματία στο επόμενο βήμα του. Στόχος της ομάδας είναι η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της νέας επιχείρησης με εντοπισμό των λαθών του παρελθόντος και βοήθεια στον επιχειρηματία για αποφυγή αυτών στο μέλλον. Αυτό, εκτός των άλλων, βοηθάει και στην απορρόφηση της ανεργίας των νέων αλλά ταυτόχρονα στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από χιλιάδες νέους.

ΕΡΩΤΗΜΑ: «λετε αμνηστία από ποινικές ευθύνες σε όσους θεωρηθούν έντιμοι, δηλαδή την χαρίζουμε σε όλους?»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Δικαιοσύνη δεν καταδικάζει κανέναν που δεν έχει δόλο ή σε κάθε περίπτωση τον καταδικάζει με ελαφρυντικά. Σήμερα όποιος πέσει έξω καταδικάζεται σαν να είχε δόλο παρότι κανείς δεν τον δικάζει. Αφού ο σύνδικος πτώχευσης (που είναι ουσιαστικό συνεργάτης του Κράτους και ελέγχεται από αυτό) θα διαγνώσει την εντιμότητα της πτώχευσης, άρα την έλλειψη δόλου, φυσικά και δεν πρέπει να καταδικαστεί για επιταγές, χρέη κλπ λόγω έλλειψης δόλου. Εξαίρεση αποτελεί ο ΦΠΑ και οι παρακρατούμενοι φόροι.

ΕΡΩΤΗΜΑ: «τι προτείνεται ως λύση για τους χιλιάδες που έχουν πέσει έξω σήμερα και ζητάνε δεύτερη ευκαιρία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με δεδομένο ότι σήμερα δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες έχουν καταστεί αφερέγγυες και η καθιέρωση μιας πολύμηνης διαδικασίας για την παροχή της ΔΕ δεν είναι δυνατόν να ευόδωση (λόγω του μεγάλου όγκου των πτωχευμένων) προτείνουμε τα ακόλουθα:

1. Θεωρούνται ως έντιμοι προσωρινά όλοι όσοι τέθηκαν σε καθεστώς αφερεγγυότητας. Τα στοιχεία τους αναρτώνται σε ειδική ιστοσελίδα του Οργανισμού Πτωχεύσεων. Όποιος κατέχει στοιχεία περί της μη έντιμης πτώχευσης τους έχει δυνατότητα να κάνει σχετική αναφορά στον Οργανισμό Πτωχεύσεων εντός 3 μηνών από την ανάρτηση των στοιχείων του αφερέγγυου. Το τι στοιχεία συνιστούν ανέντιμη πτώχευση τα καταγράφει ο Οργανισμό Πτωχεύσεων και κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά.

2. Αν στο διάστημα 3 μηνών ουδείς θέσει θέμα για ένα πτωχευμένο τότε αυτός αυτόματα θεωρείται έντιμος.

3. Ο Οργανισμό Πτωχεύσεων εξετάζει εντός 3 μηνών την καταγγελία και καταλήγει οριστικά αν ο αφερέγγυος είναι έντιμος ή ανέντιμος

ΕΡΩΤΗΜΑ: τι λεει η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 σε 33 ευρωπαϊκές χώρες για την λεγόμενη «δεύτερη ευκαιρία»:

1. μόλις το 4%-6% των πτωχεύσεων είναι δόλιες (ανάλογο ποσοστό ισχύει και στην Αγγλία)

2. οι επιχειρηματίες που έπεσαν έξω, οι οποίοι «κουβαλάνε» τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία, προτιμούν να συνεχίσουν με νέα επιχείρηση παρά ως υπάλληλοι

3. η δυσκολία για την Δεύτερη Ευκαιρία (το στίγμα του αποτυχημένου) αποθαρρύνει πάρα πολλούς μελλοντικούς επιχειρηματίες να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση

4. η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρηματίες που παίρνουν Δεύτερη Ευκαιρία, αφού απέτυχαν, προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας και πωλήσεις ταχύτερα από ότι οι νέοι επιχειρηματίες

ΕΡΩΤΗΜΑ: ποιες ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στις 25/6/2008 δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην συνέχεια εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εργασία ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΙΑ SMALL BUSINESS ACT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

· Η δεύτερη Αρχή του SBA είναι:

II Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης

Σύμφωνα με το SBA η μετατροπή των αρχών σε συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να γίνει ως ακολούθως:

II Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης.

Στις 23/2/2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «SBA» στα Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη.

Επισημαίνει η έκθεση ότι «μόνο πέντε Κράτη Μέλη (Βέλγιο, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) συμμορφώθηκαν με την σύσταση να ολοκληρώνονται όλες οι νομικές διαδικασίες εκκαθάρισης μιας επιχείρησης στις περιπτώσεις των μη δόλιων χρεοκοπιών εντός ενός έτους».

ΑΡΑ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ: διαχωρισμός δόλιων χρεοκοπιών από τις έντιμες χρεοκοπίες και εκκαθάριση των έντιμων εντός ενός έτους.

Στις 31/5/ 2011 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τα Κράτη Μέλη να προωθήσουν την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες, περιορίζοντας, εφόσον είναι δυνατόν, το χρόνο απαλλαγής και εκκαθάρισης των οφειλών για έναν έντιμο επιχειρηματία μετά την πτώχευση σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο έως το 2013.

Στις 9/1/2013 με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα «Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» επισημαίνει (ανάμεσα στα άλλα) ότι:

Ta κράτη μέλη καλούνται:

• Να μειώσουν, όπου είναι εφικτό, τον χρόνο απαλλαγής και τη διευθέτηση του χρέους για μη δόλιους επιχειρηματίες μετά τη χρεωκοπία σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο το 2013.

• Να προσφέρουν υπηρεσίες στήριξης σε επιχειρήσεις για την έγκαιρη αναδιάρθρωσή τους…..

• Να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πτωχεύσαντες επιχειρηματίες για τη διαχείριση του χρέους και τη διευκόλυνση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης …..

Στις 12/3/2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Σύσταση προς τα Κράτη Μέλη με θέμα «για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα».

Τελειώνει η Σύσταση με την εξής οδηγία για τα Κράτη Μέλη, και φυσικά και για την Ελλάδα:

«34. Τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα σύσταση έως [προσθήκη ημερομηνίας 12 μήνες μετά τη δημοσίευση της σύστασης].»

Με απλά λόγια έως τις 12/3/2015 θα πρέπει να εφαρμοστούν οι βασικές Αρχές της Σύστασης για την ΔΕ και την επιχειρηματική αποτυχία.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

«ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ»


ΤΙ ΕΣΤΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

1. ως αφερεγγυότητα ορίζεται η αδυναμία μιας επιχείρησης να καλύψει με ρευστό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της

2. αφερέγγυα είναι μια επιχείρηση όταν είναι ανίκανη να πληρώσει τις παρούσες υποχρεώσεις της ή/και τις υποχρεώσεις λήξης στο άμεσο «λογικό» μέλλον (cash-flow test). Οι υποχρεώσεις λήξης στο άμεσο «λογικό» μέλλον εξαρτώνται από διάφορες καταστάσεις και ειδικά από την φύση της επιχείρησης (πχ εποχικές)

3. αφερέγγυα είναι μια επιχείρηση όταν η αξία της περιουσίας της είναι μικρότερη από την αξία των υποχρεώσεών της, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τις προοπτικές της (balance sheet test)

4. αν η απόφαση περί αφερεγγυότητας πρέπει να υπολογίσει περισσότερα στοιχεία από το άμεσο «λογικό» μέλλον τότε το cash-flow test δεν έχει ιδιαίτερη αξία και τότε το balance sheet test γίνεται το αξιόπιστο τεστ για την απόφαση περί πτώχευσης

5. για το balance sheet test πρέπει να συγκριθεί η παρούσα περιουσία με τις παρούσες και μελλοντικές υποχρεώσεις, αφήνοντας περιθώριο για ετεροχρονισμένες και απρόβλεπτες πληρωμές. Το συμπέρασμα πρέπει να είναι κατά πόσο μπορεί η επιχείρηση λογικά να περιμένει ότι θα εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

6. Ίδρυση οργανισμού δημοσίου δικαίου που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων. Ονομάζεται Οργανισμός Πτωχεύσεων και ασχολείται αποκλειστικά με τις πτωχεύσεις όλων των επιχειρήσεων (και στο μέλλον των φυσικών προσώπων).

7. το έσοδο του Οργανισμού Πτωχεύσεων θα είναι ποσοστό έως 3% από κάθε διαδικασία πτώχευσης, με ανώτατο πλαφόν. Το ποσό αυτό θα εισπράττεται κατά προτεραιότητα από την εκκαθάριση και θα καλύπτει τις αμοιβές των συνδίκων πτώχευσης και όλα τα απαραίτητα έξοδα λειτουργίας του Οργανισμού Πτωχεύσεων. Σε περίπτωση καθιέρωσης αυτού του εσόδου καταργείται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

8. στην Διοίκηση του Οργανισμού Πτωχεύσεων συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων που εκλέγονται από το σύνολο αυτών, δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία, οικονομολόγοι, νομικοί. Στον Οργανισμό Πτωχεύσεων προΐσταται για τρία χρόνια πρόσωπο με σχετικές γνώσεις, το οποίο εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πτωχεύσεων με πλειοψηφία των 4/5 του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Ο Οργανισμός Πτωχεύσεων συνεργάζεται με τους Συνδίκους Πτώχευσης που είναι Οικονομολόγοι ή Δικηγόροι πιστοποιημένοι για τον σκοπό αυτό. Ασχολείται με τον έλεγχο της εργασίας αυτών, την αξιολόγησή τους, τον αποκλεισμό τους, την αμοιβή τους, την εκπαίδευση τους και γενικά με την υποστήριξή τους με κάθε δυνατό τρόπο.

10. όλοι οι σύνδικοι πτώχευσης υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο πόθεν έσχες. Ανάλογα και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

11. Ιδιαίτερος έλεγχος γίνεται για οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να έχει ο σύνδικος πτώχευσης όταν αναλαμβάνει μια διαδικασία αφερεγγυότητας. Ο έλεγχος αυτός αφορά πρόσωπα που είναι πιστωτές ή οφειλέτες της εταιρείας, πρόσωπα που στο παρελθόν ήταν διευθυντές ή ελεγκτές της εν λόγω εταιρείας, πρόσωπα που σχετίζονται με επαγγελματική ή συγγενική σχέση με πιστωτές ή οφειλέτες της εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναλάβουν ως σύνδικοι πτώχευσης της εν λόγω εταιρείας μόνο μετά την άδεια του Οργανισμού Πτωχεύσεων τον οποίον οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά με τα ανωτέρω.

12. εάν ο δικηγόρος σύνδικος πτώχευσης συνεργάστηκε συστηματικά στο πρόσφατο παρελθόν (δυο έτη) ή συνεργάζεται συστηματικά με δικηγορικό γραφείο, απαιτείται οι ανωτέρω περιορισμοί να ικανοποιούνται και από το δικηγορικό γραφείο, υπεύθυνη δήλωση του οποίου συνοδεύει την σχετική δήλωση του συνδίκου πτώχευσης προ της ανάληψης των καθηκόντων του.

13. ο Οργανισμός Πτωχεύσεων έχει άρτια νομική υποστήριξη για διαχείριση όλων των νομικών θεμάτων των επιχειρήσεων που ελέγχει. Οι σύνδικοι πτώχευσης υποστηρίζονται ιδιαιτέρως από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων στα νομικά ζητήματα

14. ο Οργανισμός Πτωχεύσεων μπορεί να ζητήσει και αυτός (εκτός από την πτωχεύσασα εταιρεία ή τους δανειστές της) την κήρυξη μιας επιχείρησης σε πτώχευση

15. η Πολιτεία προωθεί συστηματικά την εξωδικαστική λύση. Την υποχρέωση αυτή την αναλαμβάνει ο Οργανισμός Πτωχεύσεων με ημερίδες, ειδικές σελίδες και υλικό στην ιστοσελίδα του κλπ

16. η Πολιτεία με τα κατάλληλα μέτρα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομικές δυσκολίες να εξετάσουν σαν επιλογή της την πτώχευση της επιχείρησης πιο νωρίς από πιο αργά.

ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

17. δημιουργείται Μητρώο Αφερεγγυότητας στον Οργανισμό Πτωχεύσεων. Στο Μητρώο Αφερεγγυότητας γίνεται καταγραφή σε βάση δεδομένων όλων των επιχειρήσεων που εισέρχονται σε καθεστώς αφερεγγυότητας.

18. Στο Μητρώο Αφερεγγυότητας καταγράφονται ανά επιχείρηση:

(α) η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας

(β) το δικαστήριο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και ο αριθμός της υπόθεσης, αν υπάρχει

(γ) το είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε

(δ) το όνομα και η διεύθυνση του οφειλέτη

(ε) το όνομα και η διεύθυνση του διορισθέντος συνδίκου, αν υπάρχει

(στ) η προθεσμία αναγγελίας των απαιτήσεων

(ζ) η απόφαση περί έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας

(η) η απόφαση περί διορισμού συνδίκου, αν είναι διαφορετική από την απόφαση του σημείου ζ) της παρούσας παραγράφου

(θ) η ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί ως απαραίτητο από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων.

19. στο Μητρώο Αφερεγγυότητας έχουν όλοι ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου.

20. στο Μητρώο Αφερεγγυότητας δημιουργείται ένα mini-site για κάθε διαδικασία Αφερεγγυότητας που ξεκινάει. Στο mini-site αναρτώνται από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων όλα τα σχετικά έγγραφα της συγκεκριμένης διαδικασίας αφερεγγυότητας καθώς και τα μηνύματα προς τους πιστωτές και τους οφειλέτες της αφερέγγυας εταιρείας. Πρόσβαση στο mini-site έχουν μόνο οι πιστωτές και οι οφειλέτες της εταιρείας με κωδικούς που τους παρέχονται από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων. Κάθε είσοδος στο mini-site καταγράφεται και ελέγχεται ώστε να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε αυτό. Μέσω της διαδικασίας αυτής μπορούν να γίνονται επίσημες πράξεις (πχ αποδοχή προτάσεων συνδίκου κλπ) με την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής ή κάθε άλλου σχετικού μέσου.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

21. ο Οργανισμός Πτωχεύσεων είναι συνδεδεμένος με τις βάσεις δεδομένων του Τειρεσία, του Δημοσίου Ταμείου, των Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς και κάθε άλλης βάσης δεδομένων που θα κριθεί απαραίτητη. Διαπιστώνει άμεσα την αφερεγγυότητα μιας επιχείρησης όταν αυτή καταγραφεί ως οφειλέτης σε τράπεζα (ληξιπρόθεσμο δάνειο), στο Δημόσιο (φόροι κλπ), στα Ασφαλιστικά Ταμεία (εισφορές).

22. Ο Οργανισμός Πτωχεύσεων δύναται να διαπιστώσει την αφερεγγυότητα μιας επιχείρησης όταν αυτή καθίσταται αφερέγγυα απέναντι σε προμηθευτές της. Για να γίνει ο εντοπισμός αυτός ιδρύεται διαδικασία έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης από τον προμηθευτή με ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτής στον Οργανισμό Πτωχεύσεων, αφού έχει μεσολαβήσει διάστημα 90 ημερών από την παράδοση των αγαθών και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλου είδους έγγραφη συμφωνία. Εάν σε διάστημα 15 ημερών από την ειδοποίηση η επιχείρηση δεν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της ή δεν προβάλει νόμιμες αντιρρήσεις ή δεν διακανονίσει τις οφειλές της με τρόπο αποδεκτό από τον πιστωτή τότε ξεκινάει η διαδικασία αφερεγγυότητας. (η πρόταση αυτή προφανώς θα εφαρμοστεί σταδιακά και με ειδικές προσαρμογές στην ελληνική αγορά που είναι βαριά πληγωμένη)

23. κατά την διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης γίνεται σαφές ότι η αποτυχία πληρωμής των αιτουμένων υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει σε διαδικασία αφερεγγυότητας και στην πτώχευσή αυτής. Η συγκεκριμένη και ξεκάθαρη αναφορά διευκολύνει τους διευθυντές των επιχειρήσεων που δεν κατέχουν ιδιαίτερες νομικές γνώσεις και παραγνωρίζουν την σημασία των συγκεκριμένων ενεργειών να αφυπνιστούν και να ανταποκριθούν, ενδεχομένως, ταχύτερα στις υποχρεώσεις τους

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

24. Στόχος της Δεύτερης Ευκαιρίας είναι να δοθεί το ταχύτερο δυνατό αυτή στους έντιμους επιχειρηματίας που έγιναν αφερέγγυοι (έπεσαν έξω). Η αποκατάσταση και εκκαθάριση οφειλών θα είναι μέγιστης χρονικής διάρκειας ενός έτους, εντός του οποίου θα γίνει η εκκαθάριση της πτωχευμένης επιχείρησης. Αν η εκκαθάριση ολοκληρωθεί νωρίτερα ανάλογα θα μειωθεί και η περίοδος αποκατάστασης.

25. το παράβολο για κάθε πτωχευτική διαδικασία ορίζεται αναλογικά με το μέγεθος της επιχείρησης. Αν αυτή είναι σε λειτουργία ακολουθεί την κλίμακα του τζίρου ενώ αν έχει διακόψει την λειτουργία της το παράβολο μειώνεται μεν αλλά υπολογίζεται με βάση κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ένα έτος πριν αυτή διακόψει τις εργασίες της. Στην περίπτωση καθιέρωσης ποσοστού επί των πτωχεύσεων ως εσόδου του Οργανισμού Πτωχεύσεων το παράβολο καταργείται.

26. αν η εταιρεία δεν έχει τα χρήματα για το παράβολο μπορεί να αιτηθεί στο Δικαστήριο την μη καταβολή αυτού. Το Δικαστήριο, αν κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον των δανειστών η πρόοδος της διαδικασίας και αν κρίνει ότι πραγματικά η εταιρεία δεν μπορεί να καταβάλει το παράβολο μπορεί να προχωρήσει στην διαδικασία και να αναστείλει την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου

27. σε περίπτωση σχεδίου αποπληρωμής υποχρεώσεων του παρελθόντος μέσω της εκκαθάρισης ή μέσω της μελλοντικής λειτουργίας της επιχείρησης ο σύνδικος πτώχευσης δύναται να παραμείνει ως εγγυητής της διαδικασίας και για τα δυο μέρη, τον οφειλέτη και τους πιστωτές

28. η ισχύουσα εμπορική νομοθεσία θα κάνει τις ανάλογες προβλέψεις για πάγωμα χρεών, μετοχοποίηση των χρεών, πληρωμή των χρεών ως ποσοστό από τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης, δυνατότητα μεταβίβασης απαιτήσεων μιας πτωχευμένης επιχείρησης προς τρίτους (πχ επενδυτές, τράπεζες κλπ)

29. στην περίπτωση της έντιμης αφερεγγυότητας τα υφιστάμενα χρέη διαγράφονται δύο χρόνια μετά την έναρξη της αφερεγγυότητας της επιχείρησης.

30. ο αφερέγγυος θα δίνει για διάστημα 2 ετών ποσοστό του εισοδήματός του της τάξεως του 25%-30% για τα χρέη του παρελθόντος. Στην συνέχεια όλα τα άλλα χρέη εξαλείφονται

31. όταν περάσει το διάστημα αποκατάστασης ο αφερέγγυος δεν έχει δικαίωμα να πάρει πίσω την επιχείρηση του που πτώχευσε

32. ο σύνδικος πτώχευσης ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους πιστωτές (όχι με αλληλογραφία) εντός 30 ημερών και ζητάει απάντηση και πάλι ηλεκτρονικά εντός 20 ημερών. Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πιστωτών λαμβάνει από το σύστημα TAXIS στο οποίο κάθε επιχείρηση καταχωρεί μια ηλεκτρονική διεύθυνση για αυτόν τον σκοπό. Εντός 60 ημερών κάνει εκτίμηση της κατάστασης και προχωράει στις τελικές προτάσεις.

33. ο αφερέγγυος, για λόγους προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος, έχει υποχρέωση να δηλώνει την ιδιότητά του αυτή αν ζητάει δάνειο από τράπεζα, αν ανοίξει νέα εταιρεία με το ίδιο αντικείμενο με την αφερέγγυα (δηλώνοντας τα στοιχεία της αφερέγγυας και την αφερεγγυότητά της). Η παράλειψη του έχει ποινικές ευθύνες. Η υποχρέωση αυτή διαρκεί 4 έτη μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ

34. Έχουμε δυο περιπτώσεις που πρέπει να ασχοληθεί η νέα νομοθεσία. Πρώτα με όσους ήδη έχουν τεθεί σε καθεστώς αφερεγγυότητας και για τους οποίους πρέπει να δοθεί άμεσα μια λύση και μια δεύτερη ευκαιρία. Δεύτερη περίπτωση είναι όσοι τεθούν σε καθεστώς αφερεγγυότητας στο μέλλον.

35. Βασικές αρχές είναι ο άμεσος εντοπισμός της επιχείρησης που τίθεται σε καθεστώς αφερεγγυότητας και η άμεση διάγνωση περί της εντιμότητας ή μη αυτής.

36. Οι επιχειρηματίες που διαπιστώνεται ότι ανέντιμα έπεσαν έξω θα οδηγούνται στην ποινική Δικαιοσύνη και θα έχουν δυσμενείς συνέπειες στο μέλλον στην προσπάθειά τους να επιχειρήσουν και πάλι. Όλοι οι άλλοι (που στατιστικά αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία) θα επανέρχονται άμεσα στο επιχειρείν (εφόσον το επιθυμούν).

37. Οι έντιμοι επιχειρηματίες που αποκτούν δικαίωμα στην Δεύτερη Ευκαιρία θα έχουν ίδια δικαιώματα με τους μη πτωχεύσαντες για συμμετοχή σε υποστηρικτικά προγράμματα (βλ. ΕΣΠΑ), συμμετοχή σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου κλπ.

38. Η διαδικασία εκκαθάρισης των έντιμων πτωχευμένων θα είναι συνοπτική και ταχύτατη σε αντίθεση με αυτή των μη έντιμων

39. Ο αποκλεισμός του πτωχευμένου έντιμου επιχειρηματία θα έχει μέγιστη διάρκεια ένα έτος, αποκλείονται οι με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε «ισόβιες κυρώσεις» για τους έντιμους επιχειρηματίες. Αν ο σύνδικος της πτώχευσης κρίνει διαφορετικά (από τον αρχικό έλεγχο των στοιχείων της επιχείρησης) ο χρόνος αυτός μπορεί να συντομευτεί, χωρίς ελάχιστο όριο. Ο σύνδικος της πτώχευσης εισηγείται σχετικά στον Οργανισμό των Πτωχεύσεων, με βάση του οποίου την απόφαση αίρονται οι σχετικοί αποκλεισμοί. Η απόφαση του Οργανισμού Πτωχεύσεων για το συγκεκριμένο αίτημα του συνδίκου εκδίδεται εντός 30 ημερών. Σε αδυναμία έκδοσης απόφασης εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τεκμαίρεται η απόφαση ως θετική.

40. ο σύνδικος πτώχευσης, αμέσως μόλις αναλαμβάνει την εκκαθάριση μιας επιχείρηση, πραγματοποιεί έρευνα για το αν ο επιχειρηματίας είναι έντιμος ή όχι. Τα κριτήρια δεν είναι αυστηρά νομικά αλλά λαμβάνουν υπόψη την λειτουργία του επιχειρείν καθώς και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται. Εξετάζει αν υπήρξε άσκοπο ξόδεμα των πιστώσεων, αδικαιολόγητες πληρωμές προς τα μέλη της οικογένειας, αδικαιολόγητη εκποίηση περιουσίας της επιχείρησης, μη παράδοση πληρωμένων αγαθών, υποτιμημένες συναλλαγές, ύποπτες συναλλαγές (ιδίως με επιχειρήσεις που ανήκουν ή διαχειρίζονται άμεσα ή έμμεσα σε/από διευθυντικά πρόσωπα της πτωχευμένης επιχείρησης), επιλεκτικές πληρωμές στην κρίσιμη περίοδο, λήψη δανείου ενώ γνώριζε ότι δεν μπορεί να το αποπληρώσει, απάτη κλπ. Αν ο αφερέγγυος δεν συνεργάζεται με τον σύνδικο πτώχευσης αμέσως χαρακτηρίζεται ως ανέντιμος.

41. σε περίπτωση που η πτωχευμένη επιχείρηση επέστρεψε μέρος του κεφαλαίου της στους μετόχους της ένα έτος πριν την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, αυτοί υποχρεούνται να το επιστρέψουν στην επιχείρηση, εάν διαπιστωθεί ότι η επιστροφή του κεφαλαίου συνέβαλε ανεπανόρθωτα στην αφερεγγυότητα της επιχείρησης και αν διαπιστωθεί ότι ήταν εις γνώση τους ή έπρεπε να είναι εις γνώση τους τα αρνητικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

42. Αν ο αφερέγγυος έχει πτωχεύσει και πάλι εντός των προηγούμενων 10 ετών καθίσταται ανέντιμος, αφού εξεταστούν οι ειδικοί λόγοι που τον οδήγησαν στην νέα πτώχευση. Αν οι λόγοι είναι επαρκείς για να εξηγήσουν την μη δόλια νέα πτώχευση τότε χαρακτηρίζεται ως έντιμος.

43. συγγενείς που ελέγχονται ως προς τις συναλλαγές τους με την επιχείρηση είναι ο/η σύζυγος του διευθύνοντα την επιχείρηση, συγγενείς πρώτου βαθμού του διευθύνοντα την επιχείρηση ή του/της συζύγου αυτού καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Ανιόντες και κατιόντες συγγενείς πρώτου βαθμού. Στους συγγενείς περιλαμβάνονται και οι συγγενείς εξ’ αίματος αλλά και εξ’ αγχιστείας.

44. ο σύνδικος πτώχευσης μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο με την διαδικασία της προσωρινής διαταγής, άμεσα με την ανάληψη του ελέγχου μιας επιχείρησης, περιοριστικά μέτρα για τους υπευθύνους αυτής, ή για κάθε άλλο συνδεδεμένο πρόσωπο που αιτιολογημένα θα κρίνει ότι έχει προσωπική ευθύνη, όπως: δέσμευση της περιουσίας τους, άμεση απαγόρευση διεύθυνσης άλλης επιχείρησης κλπ

45. ο σύνδικος πτώχευσης δεν έχει υποχρέωση σε κάθε υπόθεση να πραγματοποιεί αναλυτικό έλεγχο για την εντιμότητα ή μη της πτώχευσης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει ενδείξεις ή που το αντικείμενο είναι μικρό μπορεί να αποφασίσει άμεσα θετικά περί της εντιμότητας χωρίς ενδελεχή έλεγχο

46. ο επιχειρηματίας που θα κριθεί ως έντιμος που πτώχευσε δεν είναι υπόλογος για τα εμπορικά χρέη με την προσωπική του περιουσία, παρά μόνο για τα χρέη στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία (φόρους, ΦΠΑ, εισφορές). Εξαιρούνται από τα ανωτέρω οι προσαυξήσεις και οι κάθε λογής χρεώσεις για ελέγχους της εφορίας κλπ

47. η νέα επιχείρηση που θα ξεκινήσει ο πτωχευμένος με βάση την Δεύτερη Ευκαιρία δεν δύναται να γίνει αντικείμενο κατάσχεσης. Η απαγόρευση αφορά την ίδια την επιχείρηση ως νομικό πρόσωπο (μετοχές), τα περιουσιακά στοιχεία της, τις απαιτήσεις της, τα διαθέσιμά της και γενικά οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο της. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της νέας επιχείρησης δεν δεσμεύονται για χρέη του παρελθόντος λόγω εμπλοκής του πτωχού.

48. με τον Οργανισμό Πτωχεύσεων συνεργάζονται τα Επιμελητήρια και τα Πανεπιστήμια. Σε κάθε περίπτωση Δεύτερης Ευκαιρίας ανατίθενται με αμοιβή σε ομάδες 2-4 ανθρώπων η υποστήριξη του επιχειρηματία στο επόμενο βήμα του, στην Δεύτερη Ευκαιρία. Οι ομάδες αυτές συστήνονται από το Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η επιχείρηση και από ομάδα φοιτητών που ορίζει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο. Στόχος της ομάδας είναι η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της νέας επιχείρησης με εντοπισμό των λαθών του παρελθόντος και βοήθεια στον επιχειρηματία για αποφυγή αυτών στο μέλλον. Μια ομάδα μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα περισσότερες της μιας διαδικασίες αφερεγγυότητας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

49. Με δεδομένο ότι σήμερα δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες έχουν καταστεί αφερέγγυες και η καθιέρωση μιας πολύμηνης διαδικασίας για την παροχή της Δεύτερης Ευκαιρίας δεν είναι δυνατόν να ευοδώσει (λόγω του μεγάλου όγκου των πτωχευμένων) προτείνουμε τα ακόλουθα:

50. Θεωρούνται όλοι όσοι τέθηκαν σε καθεστώς αφερεγγυότητας ως έντιμοι προσωρινά

51. Τα πλήρη στοιχεία τους αναρτώνται σε ειδική ιστοσελίδα του Οργανισμού Πτωχεύσεων

52. Ο κάθε ένας που κατέχει στοιχεία περί της μη έντιμης πτώχευσης τους έχει δυνατότητα να κάνει σχετική αναφορά στον Οργανισμό Πτωχεύσεων εντός 3 μηνών από την ανάρτηση των στοιχείων του αφερέγγυου. Το τι στοιχεία συνιστούν ανέντιμη πτώχευση τα καταγράφει ο Οργανισμός Πτωχεύσεων και κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά.

53. Αν στο διάστημα 3 μηνών ουδείς θέσει θέμα για ένα πτωχευμένο τότε αυτός αυτόματα θεωρείται έντιμος.

54. Ο Οργανισμός Πτωχεύσεων εξετάζει εντός τριών μηνών την καταγγελία και καταλήγει οριστικά αν ο αφερέγγυος είναι έντιμος ή ανέντιμος

55. Σε συνεργασία με την ΓΓΠΣ η Οργανισμός Πτωχεύσεων εξετάζει την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας από τον αφερέγγυο ή την οικογένειά του στο διάστημα των 3-5 ετών πριν την πτώχευση. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ζητάει αποδείξεις περί της απόκτησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων από ίδιους πόρους ή από χρήματα της πτωχευμένης επιχείρησης.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

56. ποινικές ευθύνες αντιμετωπίζει ο διευθυντής (νυν ή πρώην), διαχειριστής (νυν ή πρώην) ή κάθε πρόσωπο που συνετέλεσε στο να ζημιωθούν οι πιστωτές της πτωχευμένης επιχείρησης με τις ακόλουθες πράξεις στην ύποπτη περίοδο πριν την πτώχευση αυτής: ζημίωσε την περιουσία της επιχείρησης αδικαιολόγητα, μεταβίβασε ψευδώς την περιουσία της επιχείρησης, μείωσε την αξία της επιχείρησης, παρείχε εξασφάλιση σε συγκεκριμένους πιστωτές για τα χρέη τους, δεν συνεργάστηκε με τον σύνδικο πτώχευσης ενώ όφειλε να το πράξει, αλλοίωσε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία της επιχείρησης με σκοπό να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα από την πραγματική στον σύνδικο πτώχευσης, εμπόδισε με οποιονδήποτε τρόπο τον σύνδικο πτώχευσης να ολοκληρώσει το έργο του

57. ποινικές ευθύνες αντιμετωπίζουν όλα τα πρόσωπα που συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθούν σημαντικές συναλλαγές της επιχείρησης σε σημαντικά μικρότερη αξία από την πραγματική τους κατά το διάστημα δύο ετών πριν την πτώχευση. Τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως υπαίτιοι για την αρνητική πορεία της επιχείρησης λόγω της υποτιμημένης συναλλαγής. Δεν προκύπτει ποινική τιμωρία αν τα πρόσωπα αυτά αποδείξουν ότι έκαναν τις συναλλαγές αυτές σε καλή πίστη, με σκοπό την συνέχιση των εργασιών της επιχείρησης και την ώρα της συναλλαγής είχαν ενδείξεις ότι η συναλλαγή θα ωφελούσε την επιχείρηση.

58. ποινικές ευθύνες αντιμετωπίζουν και τα πρόσωπα που ενώ γνώριζαν ότι η επιχείρηση εισήλθε σε διαδικασία αφερεγγυότητας, προς ίδιος όφελος, απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης σε ιδιαιτέρως χαμηλή τιμή ή επεδίωξαν την κατά προτεραιότητα εξόφληση υποχρεώσεων της επιχείρησης προς αυτούς. Ανάλογες ευθύνες αντιμετωπίζει κάθε πιστωτής που παρουσίασε ψευδείς απαιτήσεις από την επιχείρηση

59. το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει τα πρόσωπα που ευθύνονται για τις παραπάνω πράξεις να αποζημιώσουν πλήρως τους πιστωτές της πτωχευμένης επιχείρησης από την προσωπική τους περιουσία.

60. καμία ποινική ευθύνη δεν βαρύνει τον πτωχεύσαντα που διαπιστώθηκε ότι πτώχευσε χωρίς δόλο

61. οι ποινές των ποινικών δικαστηρίων για τους μη έντιμους πτωχούς θα είναι ποινή φυλάκισης έως 10 έτη, ή/και χρηματικό πρόστιμο

62. επίσης επιβάλλεται απαγόρευση διεύθυνσης επιχείρησης (άμεσα ή έμμεσα (σκιώδης)) για διάστημα 2-10 έτη. Διεύθυνση της επιχείρησης είναι οι θέσεις διαχειριστή σε ΕΠΕ-ΙΚΕ, διευθύνοντος συμβούλου σε ΑΕ καθώς και των υπευθύνων κατά νόμο προσώπων των λοιπών μορφών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ κλπ). Η συγκεκριμένη απαγόρευση μπορεί να αρθεί μόνο με απόφαση Δικαστηρίου και για σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτηση του προσώπου που βρίσκεται υπό απαγόρευση. Για λόγους προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος οι ποινές απαγόρευσης διεύθυνσης αναρτώνται, με τα πλήρη στοιχεία του τιμωρημένου, στο Μητρώο Αφερεγγυότητας και ενημερώνουν κάθε ενδιαφερόμενο για το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης. Δεν αναρτάται η αιτία που οδήγησε στην απαγόρευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και να είστε κόσμιοι στις εκφράσεις σας. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο με γκρικλις και ξένη γλώσσα θα διαγράφετε. Ευχαριστώ!

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ