Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Κομισιόν: Στην Ελλάδα του Μνημονίου δεν ισχύει το Δίκαιο της Ε.Ε! Ισχύει μόνο για αυτά τα ιδρύματα που χρηματοδοτούμε εμείς!....


Σχόλιο: Ώρα: Ρόζα Λουξεμπούργκ, Αριστερές, Αναρχικές Οργανώσεις, Εμπόρους Ναρκωτικών κ.α. Άλλωστε έχουμε τον αρμόδιο Φούχτελ τον Ναζιστή επίτροπο!....  

Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει με τους δανειστές της για το Μνημόνιο και συνεπώς δεν μπορεί να επικαλείται τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε!

Αυτή η κυνική ομολογία της Κομισιόν για την Ελλάδα του Μνημονίου προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Γ. Κατάϊνεν, σε σχετική ερώτηση των ευρωβουλευτών, και συγκεκριμένα των Γ. Κατρούγκαλου, Δ. Παπαδημούλη, Κ. Κούνεβα, Μ. Γλέζου, Κ. Χρυσόγονου και της Σ. Σακοράφα.

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με την ερώτησή τους ζητούσαν από την Κομισιόν τη θεση της για την υποβάθμιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προκαλεί η λιτότητα, με βάση έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ, Cephas Lumina, καθώς και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για να σταματήσει η παραβίαση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ο αρμόδιος Επίτροπος, Γ. Κατάϊνεν, απαντώντας, αποσαφηνίζει ότι στην Ελλάδα και στις χώρες του Μνημονίου, δεν χωρούν κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων ότι: 

«Όσον αφορά...τα προγραμματικά έγγραφα (σ.σ. τα Μνημόνια), δεν πρόκειται για ενωσιακό δίκαιο, αλλά για μέσα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της.»,

Μάλιστα, ο Επίτροπος ρίχνει το "μπαλάκι¨ των ευθυνών στην Ελληνική κυβέρνηση ( «στην Ελλάδα εναπόκειται να εξασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεών της όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα») και παράλληλα δικαιολογεί τα μνημονιακά μέτρα, τονίζοντας ότι «κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος λήφθηκε εναργώς υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας της διαδικασίας προσαρμογής, μέσω της προστασίας των ομάδων χαμηλών εισοδημάτων.»

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση των ευρωβουλευτών και η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου

Η Ερώτηση προς την Επιτροπή

Georgios Katrougalos (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Emmanouil Glezos (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) και Sofia Sakorafa (GUE/NGL).

Θέμα:Έκθεση εμπειρογνώμονα των ΗΕ για την προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα ως απόρροια της εφαρμογής μέτρων λιτότητας.

Πρόσφατη έκθεση του ειδικού εισηγητή των ΗΕ Cephas Lumina (Report on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Addendum, Mission to Greece, UN A/HRC/25/50/Add.1) διαπιστώνει ότι τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής υποβαθμίζουν την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις των ΗΕ, αλλά και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η Έκθεση συστήνει στους δανειστές (άρα και την ΕΕ), μεταξύ άλλων: α) να μην παρέχουν βοήθεια υπό όρους άσκησης παρεμβατικών και ταπεινωτικών πολιτικών που υπονομεύουν την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· β) να συμπεριλάβουν τη μείωση της ανεργίας και της φτώχειας ως μετρήσιμους στόχους στο πρόγραμμα προσαρμογής· γ) να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς σχολιάζει τις θέσεις της Έκθεσης ως προς την παραβίαση δικαιωμάτων και από όργανα της ΕΕ και τις ανωτέρω συστάσεις που απευθύνονται και σε αυτήν;

2. Τι προτίθεται να πράξει για να παύσει η παραβίαση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;

Η Απάντηση του κ. Katainen εξ ονόματος της Επιτροπής

(17.9.2014)


Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εξασφαλίσει ότι, κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Όσον αφορά, ωστόσο, τα προγραμματικά έγγραφα, δεν πρόκειται για ενωσιακό δίκαιο, αλλά για μέσα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της: υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί να γίνει επίκληση του Χάρτη, ενώ στην Ελλάδα εναπόκειται να εξασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεών της όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποφανθεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, δεν παραβιάζουν τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της δύσκολης κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα και το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος1. Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος λήφθηκε εναργώς υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας της διαδικασίας προσαρμογής, μέσω της προστασίας των ομάδων χαμηλών εισοδημάτων. Το πρόγραμμα αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης, ενώ περιλαμβάνει πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των παροχών ανεργίας για τους μακροχρόνια άνεργους, καθώς και την πρόσβαση των ανασφάλιστων στις υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, δρομολογείται πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σε πιλοτική βάση. Το εν λόγω πρόγραμμα θα αρχίσει το 2015 και θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Όσον αφορά την ανεργία, έχουν ήδη θεσπιστεί προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για την πρόσληψη νέων και μακροχρόνια άνεργων.

4 σχόλια:

 1. Τι θα έκανες εσύ στη θέση του κ. Επιτρόπου, αν είχες απέναντί σου μια κυβέρνηση και συνακόλουθα μια κοινωνία της σφαλιάρας? Ο κυνικός κ. Επίτροπος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δυστυχώς και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι συνέλληνες βλέπαμε που οδηγούν την Ελλάδα από το 1981!... Δεν γνωρίζω αν βίωσες την δεκαετία του 1980-1990; Κατέστρεψαν, εκθεμελίωσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες!... Τους έκαναν αυτό που είναι σήμερα!... Υπήρχε σχέδιο που υλοποιήθηκε. Διά αυτόν τον λόγο είναι οι Έλληνες σε κατάσταση ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ!. Προσπαθήσαμε αρκετοί να επισημάνουμε αυτά που έρχονται αλλά μας χλεύαζαν αγαπητέ!... Μας έλεγαν φαντασιόπληκτους, και μας συνιστούσαν να επισκεφθούμε κανέναν ψυχίατρο!... Και μην ξεχνάς ότι δεν υπήρξε κανένας ΕΛΛΗΝΑΣ πολιτικός που να κυβέρνησε ! Όλοι ήταν ΕΒΡΑΙΟΙ!... Και ήταν σε ειδική αποστολή!...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η αλήθεια είναι ότι τα περί σιωνιστικής συνωμοσίας δεν τα συμμερίζομαι, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω εκτενώς για ένα θέμα που ελάχιστα με έχει απασχολήσει και δεν το γνωρίζω. Μόνο να σημειώσω ότι στην επαγγελματική ζωή μου, γνώρισα πολλά υψηλά ιστάμενα καθάρματα κι ανάμεσά τους ήταν μόνο δύο Εβραίοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν μπορείς να τους αναγνωρίσεις εύκολα!.... Έχουν αλλάξει τα πάντα σαν χαμαιλέοντες και δεν μπορείς να τους αναγνωρίσεις!. Δεν θα πω για σιωνιστική συνωμοσιολογία, αλλά καθαρά Εβραϊκή!... Η θρησκεία του Χριστιανισμού είναι ένας απίστευτου μεγέθους ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ!... Η Μασωνία επίσης!... Και άλλα πολλά γεγονότα που αποδεικνύουν για του λόγου το αληθές!..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και να είστε κόσμιοι στις εκφράσεις σας. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο με γκρικλις και ξένη γλώσσα θα διαγράφετε. Ευχαριστώ!

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ