Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝ. ΕΛΛΗΝΕΣ στην Β' Πειραιά-ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε ελβετικό φράγκο έχουν την ιδιαιτερότητα να εξαρτάται το κεφάλαιο του δανείου αλλά και ο τόκος από την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει, ανά πάσα στιγμή, μεταξύ του ευρώ και του ελβετικού νομίσματος.

Έτσι, η ενίσχυση του ελβετικού φράγκου αυτόματα σημαίνει ότι, η όποια μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας αυξάνει αντίστοιχα το κεφάλαιο του δανείου και τον τόκο.

Η μεταβολή μεταξύ ελβετικού φράγκου κι ευρώ, είναι της τάξης περίπου του 40%.

Το επιπλέον κόστος στους δανειολήπτες σε ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ΤΟΚΟΥΣ υπολογίζεται σε περίππου 900 εκατ ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Υπάρχει ήδη μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και μια σειρά άλλων αποφάσεων από Δικαστήρια χωρών της Ε.Ε (Ισπανία, Ουγγαρία, Κροατία, Ισλανδία), συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (Πρωτοδικεία Ξάνθης, Κοζάνης) υπέρ των δανειοληπτών αυτών, που θα έπρεπε να αφυπνίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης να δώσει ουσιαστική λύση σε ένα θέμα που θα ανακουφίσει 65.000 νοικοκυριά και μάλιστα χωρίς κόστος για τις Τράπεζες οι οποίες έχουν ήδη καλυφθεί με ασφάλιση των θέσεων τους σε συνάλλαγμα όπως αναλύω παρακάτω.

Οι Τράπεζες δια των υπαλλήλων τους είχαν αυξημένη υποχρέωση να παρέχουν ειδική, επαρκή και εξειδικευμένη πληροφόρηση η οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνει αφενός τις επιπτώσεις που θα είχε μια ΣΟΒΑΡΗ υποτίμηση του ευρώ και τυχόν αύξηση του επιτοκίου του Ελβετικού φράγκου στις δόσεις και το κεφάλαιο του δανείου, και αφετέρου, θα έπρεπε να ενθαρρύνει τις μεθόδους ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ του συναλλαγματικού κινδύνου για να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος δυνατός μετριασμός της ζημίας. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν συνέβη.

Ουδέποτε οι Τράπεζες ενημέρωσαν με εμπεριστατωμένη πληροφόρηση και διαφάνεια τους δανειολήπτες, για το μεγάλο ρίσκο που αναλάμβαναν έναντι μιας μελλοντικής σοβαρής μεταβολής της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου και ουδέποτε προτάθηκαν προς τους δανειολήπτες, προγράμματα ασφάλειας συναλλαγματικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια του δανείου (15-30 έτη..),

οι Ελληνικές τράπεζες, έχοντας την τεχνογνωσία, την πληροφόρηση και την πλήρη επίγνωση της πορείας του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου, είχαν αντισταθμίσει οι ίδιες ως όφειλαν, τον συναλλαγματικό τους κίνδυνο, τον οποίο διεθνώς και εγχωρίως είχαν αναλάβει κατά την εκταμίευση του ποσού του δανείου από την διατραπεζική αγορά, με πιστωτικά παράγωγα ή αντίστοιχες ασφάλειες (όπως για παράδειγμα με τη μέθοδο προστασίας τύπου HEDGE, συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος ( Cross – currency Swaps ).

Έτσι διαπράχθηκε ένα ηθικό ατόπημα κατά των θυμάτων – δανειοληπτών που καταντάει σκάνδαλο!

ΠΡΟΤΑΣΗ :


Για δανειολήπτες:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ KΑΙ ΤΗΣ ΤΤΕ :
1. Κλείδωμα και βεβαίωση ωφειλής στην ισοτιμία ευρω/φράγκου την προηγούμενη της υποτίμησης για ολους τους δανειολήπτες. ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΆ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ.

2. Έλεγχος συμβολαίων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου σε όλες τις Τραπεζες, και της διαδικασίας ενημέρωσης, κώδικα καλών πρακτικών και έκδοσης ολων των δανείων σε φράγκο…για περετέρω ενέργειες.

3. ¨Ελεγχος στην Τράπεζα της Ελλάδος εάν ακολούθησε τα αναφερόμενα στην από 21.09.2011 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με το δανεισμό σε ξένο νόμισμα (ΕΣΣΚ/2011/1) και δημοσιεύθηκε στη Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ( 2011/C 342-01 ).
4. Εαν προκύψει ανάγκη, η ΤτΕ θα εκδόσει νέα ειδικά Εργαλεία Βεβαιωμένης Οφειλής προς κάθε δανειολήπτη αξίας ίσης με την διαφορά στο κεφάλαιο και τον τόκο προ και μετά της υποτίμησης, με διάρκεια ίση με τον υπολοιπόμενο χρόνο αποπληρωμής τους δανέιου, ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.
5. Νομοθετική παρέμβαση με ρητή και ειδική πρόβλεψη για την δανειοδότηση σε συνάλλαγμα.

Παράδειγμα υπερχρέωσης απο υποτίμηση ελβετικού φράγκου :

Σεπτέμβριος 2007 200.000,00 € με ισοτιμία 1,6656 333.120,00 Chf

Το δάνειο εξυπηρετείται ανελλιπώς μέχρι σήμερα και έχουν δοθεί 111.000,00 €.

Δεκέμβριος 2014 με ισοτιμία 1,20 το άληκτο κεφάλαιο είναι 190.006,00 €

Αν πάει 1/1 το άληκτο κεφάλαιο πάει στις 228.007,00 €

Δημήτρης Καμμένος
Υποψ. Β’ Πειραιά
Αν. Ελλ.PORTA PORTA
1FAC5991-ADDA-4B3A-944D-38469B93768B

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και να είστε κόσμιοι στις εκφράσεις σας. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο με γκρικλις και ξένη γλώσσα θα διαγράφετε. Ευχαριστώ!

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ