Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δημιουργίας πανΑμερικάνικης Οργάνωσης με την επωνυμία HELLENES USA


EΠΕΙΔΗ,
η πτώση-συρρίκνωση της Ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) είναι ραγδαία, η ελληνική ομιλείται σε ολιγότερα σπίτια, οι 
Οργανώσεις μας -με την τοπικιστική ζημιογόνα νοοτροπία του περασμένου αιώνα- υπολειτουργούν ή διαλύθηκαν, η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ 
αδιαφορεί γιά την συνέχεια της ελληνόφωνης Ομογένειας και την ελληνική-ελληνόφωνη Παιδεία των παιδιών Ομογενών.

ΕΠΕΙΔΗ,
η ελληνική Ομογένεια δεν μπόρεσε ποτέ τα τελευταία 35 χρόνια, να έχει μία φωνή, να είναι υπολογίσιμη (ως εθνική ''ομάδα-μεινότητα'') στις 
ΗΠΑ, γιατί αποπροσανατολίστηκε, χρησιμοποιήθηκε, πολυδιασπάστηκε-πολυδιαιρέθηκε, γιά την εξυπηρέτηση ''συμφερόντων''.

ΕΠΕΙΔΗ,
η αποκαλούμενη ''οργανωμένη Ομογένεια'' (σύλλογοι, Ομοσπονδίες, πανΕνώσεις κ.ά.) που αντιπροσωπεύει τυπικά ποσοστό 1.5 - 2 %
της Ομογένειας ΗΠΑ, δεν έχει συνοχή, μία φωνή και αυτοκαταστράφηκε με την μονιμότητα των ''παραγόντων'' της, αφού δεν υπήρξε 
οποιαδήποτε ανανέωση σε πρόσωπα, ιδέες, στόχους κ.ά., τα τελευταία 20-25 χρόνια και με την νεολαία (παιδιά Ομογενών) μόνιμα απούσα.

ΕΠΕΙΔΗ,
Το ελληνικό κράτος, με την δημιουργία και οικονομική συντήρηση του ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (Σ.Α.Ε. 1995-2009), αποπειράθηκε 
με κάθε τρόπο -ευτυχώς χωρίς επιτυχία- να διασπάσει, χειραγωγήσει, υποτιμήσει, διαλύσει, χρησιμοποιήσει, εκμεταλλευτεί τον απόδημο 
Ελληνισμό, με αποτέλεσμα να διαταραχτούν επικίνδυνα οι σχέσεις Ελλάδας-Ομογένειας.

ΕΠΕΙΔΗ,
η προβολή της Ελλάδας και η προώθηση ελληνικών προϊόντων στις ΗΠΑ είναι σχεδόν ανύπαρκτη, μέσω των διπλωματικών της αποστολών, 
ενώ προβληματικά είναι και τα αποκαλούμενα ''λόμπι'' των ολίγων και ''ισόβιων'', τα οποία δημιουργούν πολλά βάσιμα ερωτηματικά γιά την 
τρόπο λειτουργίας τους, τα αποτελέσματα και τους πραγματικούς σκοπούς που εξυπηρετούν.

ΕΠΕΙΔΗ,
η υπόθεση Ελληνισμός Αμερικής (που άρχισε Ιούνιο 1768 με την πρώτη ομαδική άφιξη Ελλήνων μεταναστών, Φλόριδα) είναι σπουδαία 
και δεν μπορεί να αφήνεται άλλο στην τύχη της ή σε χέρια κωμικών, ανίκανων - επιτήδειων ''αιώνιων παραγόντων'' που χρησιμοποίησαν, 
απαξίωσαν, κατάστρεψαν τις Οργανώσεις μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Τ Η Κ Ε ,
η δημιουργία μίας πανΑμερικάνικης ΜΗ κερδοσκοπικής (ΜΗ κυβερνητικής αλα Σ.Α.Ε.) Οργάνωσης, χωρίς ''μόνιμους παράγοντες-ηγέτες'', 
με την άμεση συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων -μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας- όλων των μελών, ελληνικής καταγωγής Αμερικανών ή 
Ελλήνων μόνιμων (και μη) κατοίκων ΗΠΑ, στις 50 Πολιτείες της χώρας. H Οργάνωση θα έχει μέλη μόνο άτομα-Ομογενείς, όχι συλλόγους.

Η πανΑμερικάνικη Οργάνωση θα λειτουργεί με τις απλές, βασικές αρχές της Δημοκρατίας.

- Η Ομογένεια σε κάθε Πολιτεία των ΗΠΑ θα συμμετέχει δημοκρατικά -με ηλεκτρονική ψηφοφορία- στην λήψη ΟΛΩΝ των αποφάσεων. 
Βασικοί στόχοι: Η (απαραίτητη και ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ) δημιουργία ελληνικών παιδικών σταθμών-νηπιαγωγείων με χρήματα του αμερικάνικου 
Δημόσιου όπου είναι εφικτό, η προβολή της Ελλάδας και των ελληνικών προϊόντων, η διατήρηση-προώθηση των ιστορικών-πολιτισμικών 
αξιών του Ελληνισμού με εκδηλώσεις και λοιπές ενέργειες. Η δημιουργία δημοτικών σχολείων με χρήματα του αμερικάνικου Δημόσιου 
(Charter Schools) όπου είναι εφικτό, γιά να διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και μη ελληνικής καταγωγής παιδιά, ώστε να δημιουργούνται 
χιλιάδες φιλέλληνες κάθε χρόνο και λοιπά συναφή. Οι τοπικές Επιτροπές της Οργάνωσης ανά Πολιτεία (State), θα φροντίσουν γι' αυτά.

- Οι Ομογενείς όλων των Πολιτειών (States) ΗΠΑ, θα εκλέγουν την Διοικούσα Επιτροπή της πανΑμερικάνικης Οργάνωσης, ηλεκτρονικά.

- Η Διοικούσα Επιτροπή θα αποφασίζει μόνο γιά απλά θέματα καθημερινότητας. Γιά όλα τα υπόλοιπα θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική 
ψηφοφορία με την συμμετοχή όλων των Ομογενών-μελών. Η άμεση συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων όλων των μελών, θα αποτρέψει την 
''επιδημία'' του παρελθόντος που διάλυσε τις Οργανώσεις μας, δηλαδή, ''μονιμότητα - κατεστημένα - καπελώματα'' ολίγων.

- 'Οταν προκύπτουν ελληνικά (ή κυπριακά) ''εθνικά θέματα'' ή σημαντικά ζητήματα Ομογένειας, η αρμόδια Επιτροπή της πανΑμερικάνικης 
Οργάνωσης θα ζητά από όλα τα μέλη, σε όλες τις Πολιτείες ΗΠΑ, να αποστέλουν ομαδικά emails σε τοπικούς και μη, Αμερικανούς 
πολιτικούς, μέλη του Κογκρέσσου ή στον Λευκό Οίκο κ.ά. Επειδή η ελληνική παρέμβαση στα αμερικάνικα ΜΜΕ είναι ανύπαρκτη, όταν 
προκύπτουν αρνητικά γιά την Ελλάδα δημοσιεύματα ή αναφορές σε ΜΜΕ, η αρμόδια Επιτροπή της Οργάνωσης θα παρεμβαίνει άμεσα.

- Η πανΑμερικάνικη Οργάνωση θα διατηρεί τυπικές μόνο σχέσεις με το ελληνικό κράτος και τις διπλωματικές αποστολές του στις ΗΠΑ, γιά να 
μην υπάρξει συνέχεια του καταστροφικού γιά την Ομογένεια ''εναγκαλισμού'' της από την κρατική, πολιτική-κομματική Ελλάδα.

- Στόχοι της πανΑμερικάνικης Οργάνωσης -εκτός των άλλων- είναι, η εφαρμογή της Δημοκρατίας στην πράξη με την άμεση συμμετοχή 
όλων των Ομογενών στην λήψη όλων των αποφάσεων, χωρίς στεγανά, χωρίς ''μόνιμους-ισόβιους παράγοντες'', χωρίς ''κρατικές ελληνικές 
παρεμβολές'', χωρίς οικονομικά και λοιπά ατομικά συμφέροντα. Επίσης, η προώθηση - υποστήριξη κάθε μορφής θεμάτων της Ομογένειας 
ΗΠΑ, σε τοπικό (State) ή ομοσπονδιακό επίπεδο (χώρα) και θεμάτων-υποθέσεών τους στην Ελλάδα. Σημασία θα δοθεί και στην κάθε μορφής 
βοήθεια σε νεο-μετανάστες ή ''παράνομους μετανάστες'' και φοιτητές από την Ελλάδα.

- 'Ενας από τους βασικούς σκοπούς της Οργάνωσης θα είναι η δημιουργία ''πιστωτικής κάρτας'' γιά τα μέλη της και σύναψης συμφωνίας 
με ''αλυσίδες καταστημάτων'' κ.ά., γιά μειωμένες τιμές στην αγορά αγαθών. Το μεγαλύτερο ποσό από τα πιθανά κέρδη θα διατίθεται γιά 
υποτροφίες σε παιδιά Ομογενών και φοιτητών από Ελλάδα και γιά την οικονομική ενίσχυση εχόντων ανάγκη Ομογενών.
Eπίσης, βασικός σκοπός θα είναι και η άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών, μέσω ''ηλεκτρονικού κοινωνικού δίκτυου''.

- Το 1/10 των συνδρομών των μελών και το 1/10 των εσόδων, θα διατίθεται γιά τις ανάγκες παιδιών άπορων οικογενειών στην Ελλάδα.

- Με την δημιουργία της, η Οργάνωση, μέσω των μελών και Επιτροπών της ανά Πολιτεία ΗΠΑ, θα ενημερώσει γιά την δημιουργία-ύπαρξή της 
όλους τους Αμερικανούς τοπικούς και ομοσπονδιακούς εκλεγμένους πολιτικούς, λοιπούς θεσμικούς φορείς και τα τοπικά ΜΜΕ.

Το προσχέδιο του Καταστατικού (υπόδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας), μαζί με τα ονόματα της προσωρινής οργανωτικής Επιτροπής, 
θα ανακοινωθούν επίσημα στις 20 Οκτωβρίου 2014, ημέρα που θα αρχίσει και η -ηλεκτρονική- εγγραφή μελών, κατοίκων ΗΠΑ.
HELLENES USA • Ενωμένη Ομογένεια με μία φωνή... Δημιουργική, υπολογίσιμη, σεβαστή • hellenes-usa.org
HELLENES USA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και να είστε κόσμιοι στις εκφράσεις σας. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο με γκρικλις και ξένη γλώσσα θα διαγράφετε. Ευχαριστώ!

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ