Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Χωρίς να πληρώσει φόρους στην Ελλάδα, εγκατέλειψε τη χώρα ο ραδιοφωνικός σταθμός "Η Φωνή της Αμερικής" -Ροδίτικη εταιρεία μήνυσε τις… ΗΠΑ!


Μία –αν μη τι άλλο– πρωτόγνωρη αγωγή κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατέθεσε ελληνική εταιρεία! Η υπόθεση συζητήθηκε προ δύο ημερών στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο και αφορά το αίτημα μίας ροδίτικης επιχείρησης να αποζημιωθεί με το χρηματικό ποσό των περίπου 150.000 ευρώ για ηθικές βλάβες που υποστηρίζει ότι υπέστη.

Σύμφωνα µε την αγωγή, η εταιρεία είχε ως αντικείμενο την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών τεχνικής φύσεως στον αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό «Η Φωνή της Αμερικής», ο οποίος ήταν εγκατεστημένος στην παραλία Αφάντου, μετά από συμφωνία με την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, στο πλαίσιο της διµερούς συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Η αμερικανική πρεσβεία που εδρεύει στην πρωτεύουσα ζήτησε από την εταιρεία στη Ρόδο τον Ιούνιο του 2006 να καταθέσει προσφορά για την παροχή συγκεκριμένων εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής φύσεως στον αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό αναμετάδοσης προγραμμάτων.

Η εταιρεία κατέθεσε την προσφορά της χωρίς να συμπεριλάβει και χωρίς να τιµολογήσει τα ποσά που αναλογούσαν στον φόρο εισοδήματος και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Για τα αναλογούντα ποσά αυτών των φόρων φέρεται να ανελάμβανε η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα την ευθύνη και την υποχρέωση να την απαλλάξει δυνάµει της διµερούς συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδος και των ΗΠΑ που ήταν σε ισχύ και συγκεκριμένα του νόμου 2464/1997 (για τη λειτουργία σταθμών αναμετάδοσης) και επίσης του νόμου 1642/1986 βάσει του οποίου η πρεσβεία των ΗΠΑ θα παρέδιδε στην εταιρεία τα ανάλογα απαλλακτικά του ΦΠΑ, μειώνοντας έτσι το κόστος του έργου προς όφελός της.

Η συμφωνία έκλεισε τον Ιούλιο του 2006 και οι εργασίες εκτελέστηκαν κανονικά. Στη συνέχεια η εταιρεία εξέδωσε προς την αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας τέσσερα τιμολόγια συνολικού ποσού 89.448,30 ευρώ και στην πορεία έλαβε απαλλακτικά του ΦΠΑ και την ισόποση αμοιβή της της, µε επιταγές της Τράπεζας της Αµερικής (American Bank). Τον Δεκέμβριο του 2006 η εταιρεία παρέδωσε στη ΔΟΥ Ρόδου όλα τα σχετικά έγγραφα και κατέθεσε εμπρόθεσμα στις αρχές του 2007 και τις σχετικές δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ. Η ΔΟΥ Ρόδου, ενώ παρέλαβε την Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ τον Φεβρουάριο του 2007, χωρίς παρατηρήσεις, αρνήθηκε την παραλαβή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Τον Ιούνιο του 2010 όταν η εταιρεία ζήτησε προφορική ενημέρωση πληροφορήθηκε ότι η ΔΟΥ Ρόδου παρέλαβε από την κεντρική της υπηρεσία στις 12/09/2008 γνωμοδότηση του Νοµικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) η οποία ήταν αρνητική. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η Δήλωση Φορολογίας του Εισοδήματος ήταν η καταβολή ως φόρου εισοδήματος του αναλογούντος ποσού των 2.919,89 ευρώ. Μετά την καταβολή από την εταιρεία του παραπάνω ποσού τον Ιούνιο του 2010 η ΔΟΥ Ρόδου παρέλαβε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ αποφαινόταν ότι οι υπηρεσίες που παρείχε στον αφρικανικό ραδιοφωνικό σταθµό αναμετάδοσης στην Αφάντου, δεν καλύπτονταν από τον Ν. 2464/1997, ο οποίος απάλλασσε από φόρους µόνο για τη λειτουργία και εγκατάσταση των σταθµών αναμετάδοσης και όχι για τη λύση – αποξήλωση και κατά συνέπεια τους καταλογίστηκε όχι µόνο ο φόρος εισοδήματος αλλά και ο αντίστοιχος ΦΠΑ. Η πρεσβεία της Αµερικής, όμως, δεν έκανε τίποτε (όπως υποστηρίζει η εταιρεία) για την αποκατάσταση της οικονομικής βλάβης που υπέστη η ενάγουσα εταιρεία.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζητεί αποζημίωση από την αμερικανική κυβέρνηση

Συζητείται αύριο η αγωγή ροδίτικης εταιρείας κατά των ΗΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και να είστε κόσμιοι στις εκφράσεις σας. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο με γκρικλις και ξένη γλώσσα θα διαγράφετε. Ευχαριστώ!

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ