Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΑΡΙΣΤΑ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


Επειδή κάποιοι για να καλύψουν την θεσούλα τους πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα.
Επειδή ο εύλογος χρόνος που επικαλούνται είναι «αλά καρτ»
Επειδή όμως η δημοσιότητα μερικές φορές είναι πικρή


Διαβάστε για να δείτε πώς λειτουργούσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού επί ηγεσία Ζησιμοπουλου. Φυσικά ο Εντιμότατος κ. Κυριτσάκης διαπίστωσε ότι μια υπόθεση έμεινε στην μέση μόλις τρία χρόνια μετά που ανέλαβε. Οι υπηρεσίες του προφανώς δεν τον ενημέρωσαν, η γενική διεύθυνση, η διεύθυνση διοικητικού, η νομική υπηρεσία. Ποιος είχε κ. Κυριτσάκη την υπόθεση αυτή καταχωνιασμένη?

Πόσες άλλες υποθέσεις έχουν ανάλογη τύχη? Με βεβαιότητα πολλές

Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού η απόφαση 548/2012. Διαβάζοντας της διαπιστώνουμε κάτι το εκπληκτικό για την περίοδο 2005-2012. Μια υπόθεση ξεκίνησε να εξετάζεται το 2005 και άνευ προφανούς λόγου (ή τουλάχιστον καταγεγραμμένου στην απόφαση 548/2012) σταμάτησε και μπήκε στο «συρτάρι».

Και δεν ήταν απλή υπόθεση. Με βάση την προσκομιζόμενη 548/2012 η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού το 2005 ήταν καταδικαστική για την εταιρεία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ και πρότεινε να επιβληθούν πρόστιμα. Άρα τα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι από την καθυστέρηση ευνοήθηκε η καταγγελλόμενη εταιρεία. Βέβαια το συμπέρασμα σήμερα της σημερινής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ύστερα από 8 χρόνια στο συρτάρι) είναι απορριπτικό των καταγγελιών αλλά δεν κατανοούμε την νομιμότητα της καθυστέρησης.

Αντιγράφουμε το σχετικό κείμενο:

Αρχικά ο λόγος δόθηκε στη Γενική Διευθύντρια, Διονυσία Ξηρόκωστα, η οποία με τη σειρά της παραχώρησε το λόγο στον Μιχαήλ Πολέμη, Προϊστάμενο Τμήματος της
Οικονομικής Τεκμηρίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΑ, ο οποίος
ανέπτυξε συνοπτικά την με αριθ. πρωτ. 2041/13.5.2005 γραπτή εισήγηση της
Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή, πρότεινε
τα εξής:
1. Η εταιρία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ να παύσει την παράβαση της υψηλής τιμολόγησης προς τους πρατηριούχους της Κρήτης και να παραλείψει αυτή στο μέλλον.
2. Να απειληθεί χρηματική ποινή στην εν λόγω εταιρία ποσού 3.000,00€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης από την ημερομηνία που θα οριστεί με την απόφαση της Επιτροπής.
3. Βάσει της σοβαρότητας και της διάρκειας της παράβασης από την εν λόγω εταιρία να επιβληθεί πρόστιμο ίσο προς το 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης παράβασης χρήσης τα οποία ανήλθαν στο ποσό των 73.312.020,00€ περίπου, δηλαδή να επιβληθεί ένα πρόστιμο ύψους
366.560,00€.
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με αφορμή την από 19/08/2004 διαμαρτυρία του κ. […], ξενοδόχου από τα Χανιά Κρήτης, η οποία παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με το υπ’ αριθ. 4530/9.09.04 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΓΔΑ ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο πώλησης υγραερίου κίνησης.
2. Ειδικότερα, στην από 19/08/2004 διαμαρτυρία του προς το Υπουργείο Ανάπτυξης ο κ. […], ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου […] στα Χανιά, αναφέρει ότι επειδή το υγραέριο έχει διαφημιστεί ως το πιο φθηνό καύσιμο, κοστίζοντας στην Αθήνα 0,35 € το λίτρο, έβαλε σε δύο αυτοκίνητά του εγκατάσταση για υγραέριο κίνησης, διαδικασία που απαίτησε δαπάνη ύψους 1.500,00 €. Ωστόσο, όπως διαπίστωσε, στα Χανιά τον Μάρτιο 2004 το υγραέριο κίνησης κόστιζε 0,73 €/lt και κατά την περίοδο της καταγγελίας 0,77 €/lt. Σημειώνει δε ότι στο εστιατόριο του ξενοδοχείου του έχει δεξαμενή υγραερίου, το οποίο προμηθεύεται με κόστος 0,28 € το λίτρο, επειδή «δεν είναι μονοπώλιο όπως στα αυτοκίνητα με υγραέριο στα Χανιά» για τον εφοδιασμό των οποίων το μοναδικό πρατήριο με το σήμα της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ που διαθέτει υγραέριο κίνησης χρεώνει τους ιδιώτες σε τριπλάσια τιμή.
3. Σε συνέχεια της σχετικής έρευνας, η ΓΔΑ συνέταξε την υπ’ αριθμ. πρωτ.2041/13.5.2005 Εισήγηση, η οποία εισήχθη στην Ολομέλεια της ΕΑ και εξετάστηκε σε ακρόαση της 16ης Ιουνίου 2005. Ωστόσο, η Ολομέλεια έμεινε στο στάδιο των προδιασκέψεων και δεν εξέδωσε απόφαση επί της υποθέσεως.
4. Στις 22.3.2012 η ΕΑ συζήτησε το ζήτημα της έλλειψης απόφασης επί της ως άνω υπόθεσης, αλλά ανέβαλε να λάβει απόφαση, προκειμένου να το διερευνήσει περαιτέρω.
5. Στις 28.3.2012, κατά την 21η Συνεδρίαση της Ολομέλειας ΕΑ, ο Πρόεδρος της
ΕΑ αναφέρθηκε εκ νέου στην εν λόγω υπόθεση και στο γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί από την Επιτροπή Απόφαση επί αυτής. Προκειμένου δε να ολοκληρωθεί η υπόθεση πρότεινε να επανεισαχθεί για την εκ νέου συζήτησή της ενώπιον της Επιτροπής, στο πλαίσιο της μεταβατικού χαρακτήρα διάταξης του άρθρου 50 παρ. 5 εδάφιο α΄ του ν. 3959/2011, με βάσει την οποία: «…5. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: α) Εισάγονται προς συζήτηση χωρίς να απαιτείται η σύνταξη νέας εισήγησης, οι εκκρεμείς ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού υποθέσεις για τις οποίες έχει ορισθεί δικάσιμος και κοινοποιηθεί η εισήγηση στα μέρη…».
Εξέθεσε επίσης, ότι αφού ήδη υπάρχει εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης με βάσει τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κατά τον οποίο είχε συζητηθεί η υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής (2005) δεν απαιτείται να χωρήσει κλήρωση της υπόθεσης σε εισηγητή, αφού ρητά ορίζεται ότι «δεν απαιτείται η σύνταξη νέας εισήγησης» και σε κάθε περίπτωση η σχετική διάταξη, ως μεταβατική, αποσκοπούσε στο να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμείς ενώπιον της Επιτροπής υποθέσεις με βάσει το προϋφιστάμενο νομικό καθεστώς. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όσα ανέφερε ο Πρόεδρος και το ισχύον νομικό πλαίσιο, αποφάσισε ομόφωνα την επανασυζήτηση της υπόθεσης με βάσει την υπάρχουσα εισήγηση.
6. Κατόπιν των ανωτέρω απεστάλη στις 21.5.2012 κλήτευση στην εταιρεία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ για την ακρόασή της στις 9.7.2012 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2041/13.5.2005 Εισήγηση επί της υποθέσεως.
http://adagonismos.blogspot.gr/2013/11/blog-post_28.html#more 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και να είστε κόσμιοι στις εκφράσεις σας. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο με γκρικλις και ξένη γλώσσα θα διαγράφετε. Ευχαριστώ!

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ